Programimi i sjelljeve dinamike ne faqet dhe aplikacionet WEB nepermjet JavaScript, jQuery, AJAX dhe Vue.js teknika dhe praktika te avancuara per te ndertuar faqe dhe aplikacione web bashkekohore

Programimi i sjelljeve dinamike ne faqet dhe aplikacionet WEB nepermjet JavaScript, jQuery, AJAX dhe Vue.js

Studio gjuhen JavaScript ne detaje dhe krijo shance per nje karriere ne zhvillimin e faqeve dhe aplikacioneve WEB duke u bere pjese e kursit "Programimi i sjelljeve dinamike ne faqet dhe aplikacionet WEB nepermjet JavaScript, jQuery, AJAX dhe Vue.js" - kurs ne te cilen do te njihesh me te gjithe konceptet bashkekohore te programimit dinamik te faqeve dhe aplikacioneve WEB.

Ne HardSoft, ky kurs eshte pjese e serise se kurseve qe mundesojne studimin e koncepteve te zhvillimit te faqeve web ne front end, duke u konsideruar si kursi qe ploteson njohurite e fillestareve me koncepte qe kompletojne njohjen teresore te infrastrukturave ne anen e perdoruesve te faqeve dhe aplikacioneve WEB.

Ky kurs eshte i vlefshem per nxenesit ne shkollat ​​e mesme dhe studentet ne deget e studimit te lidhura me fushen e teknologjise apo inxhinierive ne universitete, si dhe kedo qe ka pasionin dhe deshiren per te provuar te filloje nje karriere si zhvillues WEB.

Pritshmerite per te qene pjesmarres ne kete kurs jane te lidhura me njohuri te meparshme te strukturimit dhe stilimit te faqeve WEB, ku per te qene i suksesshem ti duhet te zoterosh njohuri shume te mira ne HTML dhe CSS (koncepte qe mbulohen ne kursin Strukturimi dhe stilimi i faqeve WEB nepermjet HTML, CSS dhe BOOTSTRAP), ashtu si dhe nje kuptim themelor te koncepteve matematikore, logjike dhe analitike per zgjidhjen e problemeve.

Pjesmarresit e kursit mund te ndjekin seancat e tij ne ambjentet e qendres, ose nga kudo tjeter (nese disponojne pajisje kompjuterike dhe internet te qendrusehem) nepermjet sistemit te studimit ne distance, ku opsioni i dyte behet i vetmi ne rast izolimi si rrjedhoje e pandemise se virusit COVID-19.

Pjesmarresit qe e perfundojne kursin dhe perftojne me sukses njohurite e tij, kane pritshmeri te jene te afte te kalojne me sukses provat ne testimet dhe sfidat e intervistave per punesim per zhvillues WEB fillestare.

REZERVO TAKIM KONSULTUES

Dergo te dhenat per te kerkuar nje takim konsultues.

Permbajtja

Njohje me koncepte baze te WEB dhe faqeve WEB

2 seanca

Strukturimi i faqeve WEB nepermjet elementeve HTML

2 seanca

Link-et qe lidhin faqet HTML, organizimi i dosjeve dhe skedareve te projektit

3 seanca

Tabelat, format e kontaktit dhe multimedia

2 seanca

CSS, formatimi i tekstit

3 seanca

Ngjyrat dhe sfondet, modeli kuti

2 seanca

Vendosja dhe pozicionimi, paraqitjet Flexbox dhe Grid

2 seanca

Projektimi i faqeve responsive

2 seanca

Regjistrohu ne kursin e radhes

Kurset Tona

Meso gjithcka qe duhet te dish!