Programimi i aplikacioneve WEB nepermjet JavaScript, jQuery, AJAX dhe JSON teknika dhe praktika te avancuara per te ndertuar faqe dhe aplikacione web bashkekohore

Programimi i aplikacioneve WEB nepermjet JavaScript, jQuery, AJAX dhe JSON

Studio gjuhen JavaScript ne detaje dhe krijo shance per nje karriere ne zhvillimin e faqeve dhe aplikacioneve WEB duke u bere pjese e kursit "Programimi i aplikacioneve WEB nepermjet JavaScript, jQuery, AJAX dhe JSON" - kurs ne te cilen do te njihesh me te gjithe konceptet bashkekohore te programimit dinamik te faqeve dhe aplikacioneve WEB.

Ne HardSoft, ky kurs eshte pjese e serise se kurseve qe mundesojne studimin e koncepteve te zhvillimit te faqeve web ne front end, duke u konsideruar si kursi qe ploteson njohurite e fillestareve me koncepte qe shtojne dinamike ne ndertimin e aplikacioneve WEB.

Ky kurs eshte i vlefshem per nxenesit ne shkollat ​​e mesme dhe studentet ne deget e studimit te lidhura me fushen e teknologjise apo inxhinierive ne universitete, si dhe kedo qe ka pasionin dhe deshiren per te provuar te filloje nje karriere si zhvillues WEB.

Pritshmerite per te qene pjesmarres ne kete kurs jane te lidhura me njohuri te meparshme te strukturimit dhe stilimit te faqeve WEB, ku per te qene i suksesshem ti duhet te zoterosh njohuri shume te mira ne HTML dhe CSS (koncepte qe mbulohen ne kursin Strukturimi dhe stilimi i faqeve WEB nepermjet HTML, CSS dhe BOOTSTRAP), ashtu si dhe nje kuptim themelor te koncepteve matematikore, logjike dhe analitike per zgjidhjen e problemeve.

Pjesmarresit e kursit mund te ndjekin seancat e tij ne ambjentet e qendres, ose nga kudo tjeter (nese disponojne pajisje kompjuterike dhe internet te qendrusehem) nepermjet sistemit te studimit ne distance, ku opsioni i dyte behet i vetmi ne rast izolimi si rrjedhoje e pandemise se virusit COVID-19.

Pjesmarresit qe e perfundojne kursin dhe perftojne me sukses njohurite e tij, kane pritshmeri te jene te afte te kalojne me sukses provat ne testimet dhe sfidat e intervistave per punesim per zhvillues WEB fillestare.

REZERVO TAKIM KONSULTUES

Dergo te dhenat per te kerkuar nje takim konsultues.

Permbajtja

Njohje me ekosistemin, mjedisin e zhvillimit dhe strukturen leksikore te JavaScript

1 seance

Shprehjet dhe operatoret

1 seance

Strukturat perzgjedhese

1 seance

Strukturat perseritese

2 seanca

Objektet

1 seance

Funksionet

1 seance

Strukturat lineare te te dhenave

2 seanca

Klasat dhe modulet

2 seanca

Libraria Standarde, Iteratoret dhe Gjeneratoret

2 seanca

Programimi asinkron dhe Metaprogramming

3 seanca

Nderveprimi me elementet e HTML

3 seanca

Perpunimi i te dhenave te marra remote (fetch)

1 seance

Persistenca e te dhenave dhe trajtimi i Media

1 seance

Trajtimi i DOM nepermjet jQuery

2 seanca

Ndertimi i aplikacioneve WEB "vanilla-JavaScript"

5 seanca

Regjistrohu ne kursin e radhes

Kurset Tona

Meso gjithcka qe duhet te dish!