Strukturimi dhe Stilimi i faqeve WEB nepermjet HTML, CSS dhe BOOTSTRAP krijojme nderfaqe grafike per eksperiencen me te mire te perdoruesit

Strukturimi dhe Stilimi i faqeve WEB nepermjet HTML, CSS dhe BOOTSTRAP

Mundesite per te nisur nje karriere ne zhvillimin e faqeve web jane lehtesisht te arritshme duke studiuar gjuhet HTML, CSS dhe BOOTSTRAP, pa patur medoemos nje diplome ne deget e shkencave kompjuterike, nje kompjuter shume te mire, apo ndonje program kompjuterik shume te shtrenjte.

Kursi "Strukturimi dhe Stilimi i faqeve WEB nepermjet HTML, CSS dhe BOOTSTRAP" eshte projektuar te sherbeje per kedo qe ka interes te behet shpejt gati per te punuar dhe nisur karrieren ne zhvillimin e faqeve WEB.

Ky kurs eshte i vlefshem per nxenesit ne shkollat ​​e mesme dhe studentet ne deget e studimit te lidhura me fushen e teknologjise apo inxhinierive ne universitete, si dhe kedo qe ka pasionin dhe deshiren per te provuar te filloje nje karriere si zhvillues web.

Pritshmerite per te qene pjesmarres ne kete kurs nuk jane te lidhura me njohuri te meparshme te programimit apo stilimit. Permbajtja e tij ofron gjithcka qe duhet te dije nje fillestare per te arritur tek mundesia e tij e pare per punesim, duke perfshire studim te detajuar te teknologjive HTML, CSS dhe BOOTSTRAP.

Pjesmarresit e kursit mund te ndjekin seancat e tij ne ambjentet e qendres, ose nga kudo tjeter (nese disponojne pajisje kompjuterike dhe internet te qendrusehem) nepermjet sistemit te studimit ne distance, ku opsioni i dyte behet i vetmi ne rast izolimi si rrjedhoje e pandemise se virusit COVID-19.

Pjesmarresit qe e perfundojne kursin dhe perftojne me sukses njohurite e tij, kane pritshmeri te jene te afte te kalojne me sukses provat ne testimet dhe sfidat e intervistave per punesim per zhvillues WEB fillestare.

REZERVO TAKIM KONSULTUES

Dergo te dhenat per te kerkuar nje takim konsultues.

Permbajtja

Njohje me koncepte baze te WEB dhe faqeve WEB

2 seanca

Strukturimi i faqeve WEB nepermjet elementeve HTML

2 seanca

Link-et qe lidhin faqet HTML, organizimi i dosjeve dhe skedareve te projektit

3 seanca

Perdorimi i tabelave, formave te kontaktit dhe multimedia-s

2 seanca

Njohje me koncepte baze te CSS

3 seanca

Cilesite e modelit Box

2 seanca

Paraqitjet Flexbox dhe Grid

2 seanca

Teknika te avancuara te projektimit te faqeve responsive

2 seanca

Regjistrohu ne kursin e radhes

Kurset Tona

Meso gjithcka qe duhet te dish!