Teste ne gjuhen Java SE 8 teste te provimeve Oracle - intervistave per pune - universiteteve

Kush jane qellimet e tua?

Pershkrimi

Kursi "Teste ne gjuhen Java SE 8" mundeson studimin e gjuhes Java nepermjet testimeve.

Ne kete kurs studiohen pyetje te provimeve te universitetit Oracle me numer 1Z0-811 (Java Foundations Certified Junior Associate), 1Z0-808 (Java SE 8 Programmer I) dhe 1Z0-809 (Java SE 8 Programmer II), te provimeve ne intervistat e punes, si dhe provimeve ne subjektet e studimit te gjuhes Java ne universitete.

Studentet qe e perfundojne kursin dhe perftojne me sukses njohurite e tij, jane te afte te kalojne me sukses provat ne testimet e universitetit Oracle, intervistat teknike te punesimit ne nivelin Junior, si dhe testimet e subjekteve te studimit te gjuhes Java ne universitete.

Regjistrohu ne kursin e radhes

Kurset Tona

Meso gjithcka qe duhet te dish!