Mjeshtero teknikat e programimit

Ky kurs mbulon informacionin thelbesor qe cdo programues serioz
duhet te dije per algoritmat dhe strukturat e te dhenave.

Apliko

Informacione rreth kursit

Algoritmat jane zemra e shkences kompjuterike. Si rrjedhim subjekti i kursit ka aplikime te panumerta praktik si dhe thellesi intelektuale.

Njohurite e ketij kursi ju mundesojne specializimin e njohurive te avancuara te kodimit nepermjet gjuheve C, C++ dhe Java (mund te implementohen ne cdo gjuhe tjeter qe deshironi apo duhet te mesoni/perdorni).

Ne kete kurs studentet mesojne si te zhvillojne algoritme, si te lexojne kod dhe si te kuptojne sesi konceptet e programimit shprehin algoritmin.

Kursi nderthur vazhdimisht studimin teorik te mbeshtetur ne literature bashkekohore te mirepunuar ne gjuhen shqipe me ushtrimin praktik te njohurive (demonstrim/laborator).

Pas perfundimit te ketij kursi, studentet do te jene te afte te trajtojne pyetje nga intervistat per pune, te zgjidhin problema komplekse koduese dhe te kuptojne apo flasin/diskutojne rrjedhshem rreth algoritmeve me programuesit e tjere.

Menyra e te shpjeguarit dhe emocionet qe falin mesimi i gjerave te reja, kapercimi me sukses i sfidave koduese, ambjenti i ngrohte, shoqeria e mire, etj, bejne qe tek studentet tane te lindin ndjesi te mira, c'ka e ben kohen e kaluar se bashku goxha te kendshme dhe produktive.

seanca

ore

seanca cdo jave

programe

Lista e temave te mesimeve te kursit

1. Njohuri te programimit procedurial (1 seance)

2. Manipulimi i te dhenave (1 seance)

3. Analiza e kompleksitetit (1 seance)

4. Strukturat lineare te te dhenave (2 seanca)

5. Tipet e strukturuar (1 seance)

6. Listat e lidhura (3 seanca)

7. Strukturat LIFO/FIFO (1 seance)

8. Teknikat Hash (2 seanca)

9. Pemet (2 seanca)

10. Grafet (2 seanca)

Aftesite

qe perfitojne studentet me se shumti

  • Strukturimi i te dhenave
  • Permiresimi i sekuencave koduese
  • Zgjidhja e problemeve kompleks